தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி30619 (Post No.6618)

Written by  London Swaminathaan


swami_48@yahoo.com


Date: 30 June 2019


British Summer Time uploaded in London –14-
31

Post No. 6618


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. — அண்ணமலையானின் பெயர்

6. – அம்மாடியோவ்; இது கருப்பு நிறப்பூச்சி; பறக்கும், ஆனால் தேனீ அல்ல.

7. – ரம்யமான ஆணின் பெயர்

8. – பழம்

9. – லெட்சுமி; கன்னட நடிகையின் பெயரும்கூட.

10. – பழமை;

12. – கள் குடித்தால் வரும்; விஸ்கி குடித்தால் அதிகம் வரும்

13. – புகைப்பதற்கும் சுவைப்பதற்கும் உரிய தாவரம்

15. –  ஜிகு ஜிகு ரயில்வண்டி பாட்டு டைய பழைய படம். பண்டரிபாய்  நடித்தது.

கீழே

1. – திருக்கடையூர் கடவுளின் பெயர்.

2. –  ஒரு உலோகத்தின் பெயர் ஒட்டியிருக்கும்; –இதயத்திலுள்ள வெற்றிடத்தில் கடவுளைத் தியானிப்பது.

4. – டெண்டர் கேட்போர் கட்டும் முன்பணம்

3. – ஒருவன் விதிப்படி அனுபவிப்பதை விளக்கும் சொல்.

5. – தமிழ்நாட்டின் வடபகுதி வாழ் மக்கள்

11. – குன்றின் மேல் செல்லும் வழித்தடம்

12. – இனிப்பு; –தேங்காய் அல்லது பAருப்பு வைத்தும் செய்யலாம்; பாலில் போட்டும் சாப்பிடலாம்.

13. – கப்பல் கட்டும் தொழிலில் பயன்படும்.–பாடல் பெற்ற மரம்

14. – பாண்டவர்கள் ஆயுதங்களை ஒளித்து வைத்த மரம்.

XXXX SUBHAMXXXXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: