ஐந்து பலம் தேவை! (Post No.6621)

WRITTEN BY London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 1 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London –7-27 AM

Post No. 6621


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

பாஹு பலம் – தோள் வலிமை (உடல் பலம்);

அமாத்ய பலம் – மந்திரி பலம் (சாதாரண மனிதர்களுக்கு அறிஞர்களின் துணை).

தன பலம் – பண பலம்;

அபிஜாத பலம் – நல்ல குலத்தில் பிறந்த பலம்;

பிரக்ஞா பலம் – அறிவு பலம்.

பலம் பஞ்சவிதம் நித்யம் புருஷாணாம் நிபோதமே

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

யத் பலானாம் பலம் ஸ்ரேஷ்டம் தத்ப்ரக்ஞா பலம் உச்யதே

–விதுர நீதி 52-5

Xxx

ப்லீத தோஷ – மண்ணீரல் நோய்கள்

வாத, பித்த, கப, சந்நிபாத, சோனித (இரத்தம்)

சந்நிபாத என்பது வாத பித்த கப தோஷங்களின் கலப்பு/ சேர்க்கை.

சரக சம்ஹிதை- 19-4

xxx

பஸ்திபலம் – எனிமா விளைவு

சரீர உபசய- உடல் நலம் ; பலம்- உடல் வலு; வர்ணம் – உடலின் நிறம்; ஆரோக்யம் – நோய் வராமை; ஆயுஹு- நீண்ட ஆயுள்

சுஸ்ருத சம்ஹிதை- 35-4

xxxx

porcupine

hedgehog

வால்மீகி ராமாயணத்தில் மிருகங்கள்

செதா- முள்ளம் பன்றி; கோதா- பல்லி, ஓணான் வகை; கச்சப- ஆமை; சல்லக – மற்றொரு வகை  முள்ளம் பன்றி; சசஹ – முயல்

–கிஷ்கிந்தா காண்டம் 17-37-8

Xxxx

பிக்ஷு வ்ரத-  சந்யாசிகளின் 5 விரதங்கள்

அஸ்தேய- திருடாமை; பிரம்மசர்யம்- புலனின்பம் நாடாமை; தியாக- இன்பம் துறத்தல்; அலோப- பேராசை இன்மை; அஹிம்சா- உயிர்நலம் காத்தல்

அஸ்தேயம் ப்ரஹ்மசர்யம் ச த்யாகோஅலோபஸ்ததைவ ச

வ்ரதானி பஞ்ச பிக்ஷூணாமஹிம்ஸாபராமாணி வை

–மார்கண்டேய புராணம் 38-16

Xxxx

5 ம- காரம்

மத்ய- கள்; மாம்ஸ- இறைச்சி; மத்ஸ்ய- மீன்; முத்ரா- முத்திரைகள்; மைதுனம்- புணர்ச்சி

 (வாமாசார வழிபாடு கொண்டோருக்கு இவை உண்டு என்று சொல்லப்படும்)

சப்த கல்ப த்ரும 3-7

xxx

மந்திர படன விதி

பிராஹ்மண – மந்திரம்; விநியோக- செயல்பாடு; சந்தஸ்- யாப்பு இலக்கணம்; ஆர்ஷ- ரிஷியின் பெயர்; தேவதா- தெய்வத்தின் பெயர்.

இந்த ஐந்தையும் சொல்லி, அந்த மந்திரத்தை ஜபிப்பதைத் துவக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் பலன் கிடைக்காது

ப்ராஹ்மணம் விநியோகம் ச சந்தம் ஆர்ஷஞ்ச தேவதம்

அக்ஞாத்வா பஞ்ச யோ மந்த்ரே ந தத்பலமஸ்னுதே

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: