தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி21719 (Post No.6661)

WRITTEN   by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 21 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 21-1
5

Post No. 6661


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. – (8)- வானில் உலவும்9

4. – (2) கட்டிடம் கட்ட உதவும்

6. (4) தையல் இலை செய்யலாம்

8. – (4)- திருவண்ணாமலை முன முனிவர்

9. – (4)- இதிஹாச கொடை வள்ளல்

10. -(2) பழம்

12 – (4) – ஒரே சொல் கவிதையில்பொருள் மாறி வரும்

11. – (3) பாபா ராம்தேவ் செய்வது / வலமிருந்து இடம் செல்க.

14. –(7)- பாரதம் பாடிய வில்லிப்புத்தூரார் குமாரர்

கீழே

1. -(6)- 9 ரத்தினங்கள்

2. – (8)பாரவி எழுதிய கவிதை

3. — (5)- ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் இயற்பெயர்

4. – (5) ராஜதரங்கிணி எழுதிய காஷ்மீர் புலவன்

5. – (2)குடித்தால் போதை/ கீழிருந்து மேலும் செல்லலாம்

6a. –(4)மஹாவீரருடன் தொடர்புடைய மதம்

7. – (3)-புதல்வி/ கீழிருந்து மேலும் செல்லலாம்

7.– (5)- எம்ஜி.ஆர் நடித்த யோகி படம் 13. – (2)குழந்தையின் முதல் கட்டம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: