தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி26719 (Post No.6683)

WRITTEN by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 26 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 19-12

Post No. 6683


Pictures are taken from various sources such as Facebook, google, friends, websites etc 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. – 5 எழுத்துக்கள்-புறநானூற்றுப் புலவர்; விஷ்ணுவின் 12 நாமஙகளில் ஒன்று

3. -4- கருணைகிழங்கு, சேனைக்கிழங்கு முதலியவற்றை இப்படி சமைப்பார்கள்

4.– 2- பச்சை நிறம்; உடலுக்கு நல்லது

6. -2- பத்தை ஐந்தால் — த்தால் விடை 2.

7. – 5-ரயில் வண்டிப்பூச்சி; சிவப்பு கருப்பு.

8. – 2- இரவில் தூக்கத்தில் வரும்; சிலருக்கு பயங்கரம்; சிலருக்கு சந்தோஷம் தரும்

8. – 2-பொருட்களை விற்கும் இடம்

9. – 2-பெண்களின் வருணனையில் இது ஒல்லியாக இருப்பதாகச் சொல்லுவர்- கீழிருந்து மேலே செல்க.

10. – 3-பிராமணர்களின் பெயர் இதில் முடியும்

11. – 3- நீர்ப்பூ; தமரைக்குப் போட்டி.

கீழே

1. – 3-இந்தியாவின் தேசிய மலர்

2. – 6-முரசுக்கான கட்டிலில் படுத்து உறங்கிய புறநானூற்றுப் புலவர்

5. – 3-குளம் போன்றது; ஆனால் அது போல சுவர் இராது

6. – 2-உளுந்தால்  ஆனது; எண்ணையில் பொறிக்கப்படுவது; சாம்பாரிலும் போடலாம்; தயிரிலும் போடலாம்

9. -3- வேக வைத்துச் சாப்பிடும் தமிழனின் ஆரோக்கியமான உணவு; மிளகாய்ப்பொடியுடன் சேர்ந்தால் தனி ருசி.

-SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: