தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி5819 (Post No.6734)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 5 AUGUST 2019

  
British Summer Time uploaded in London –18-3
7

Post No. 6733

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

‘திரு, திரு’வென முழிக்காமல் சட்டென்று விடை எழுதுங்கள்

1. – சுவஸ்திகா வடிவ கிணறு உண்டு

2. – அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் ஊர்

3. – நெல்லையப்பர் காந்திமதி அருள்புரியும் இடம்

4. – சம்பந்தரின் ஏடு ஒதுங்கிய ஊர்

5 –சனி பயம் உண்டானால் பக்தர்கள் படை எடுக்கும் ஊர்

6.- வக்கிரகாளி அம்மனுடன் மும்முகச் சிவனுறை கோவில்

7.–மணிவாசகப் பெருமானின் ஊர்

8.- சரபேஸ்வரருக்குத் தனிக் கோவில் உண்டு; பட்டுச் சேலைக்கும் பிரசித்தம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: