தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி8819 (Post No.6747)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 8 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London –15-39

Post No. 6747

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. – 8  எழுத்துக்கள்-புகழ்பெற்ற சைவ அறிஞர்; இலங்கையில் அவதரித்தவர்

6. – 8–நீக்ரோ

8. – 3–கார்த்திகைக்கு முதல் நாள்

9.– 7–தேவகுரு, அசுர குரு; வானத்தில் வலம் வரும் கிரகங்கள்

11. – 7–சோற்றை இறக்கும் முன் கிடைக்கும் சத்துணவு

12. – 5–சிங்கமும் வசிக்கும்; யோகியரும் தவம் செய்வர்

13. – 3–இளம்பெண்

கீழே

1.  – 4 எழுத்துக்கள்- வால்மீகியின் அடைமொழி

2. – 5–இளஞர்களை மிகவும் கவலைப்பட வைக்கும் ; முகத்தில் வெடிக்கும்

3.  – 8- விளம்பி நாகனார் இயற்றியது; ஒவ்வொரு பாட்டிலும் 4 நீதிகள் உள.

4. – 4–மென்மையான-பெண்களின் பெயர்; சஹஸ்ரநாமத்தின் பெயர்

5.–7– அரசன் ஊர்வலம்

7. – 3-ஒரு மரம்; இலையை பிராமணர்கள் யாகத்தில் நெய் ஊற்ற உபயோகிப்பர்

9.- 3- ஏழைகள் வசிக்கும் வீடு

10.- 4– சங்கீதப் பிரியன்; சினிமாப் பிரியன்; நடிகர் நடிகையர்க்கு சங்கம் வைக்கும் பொழுது போக்கற்ற பேர்வழிகள்

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: