தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி13819 (6771)

Written by  London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 13 AUGUST 2019  
British Summer Time uploaded in London –  13-15

Post No. 6771

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. –4 எழுத்துக்கள்– இந்துக்கள், முதல் இரவு அன்று வணங்கும்  ‘தலித்’ பெண்மணி;அவளுடைய மற்றொரு பெயர் அருந்ததி.

2.5– அரசர் ஜாதி

5.4– த்வைத மத ஸ்தாபகர்

6.4– முருகன் கோவில்; வயல் பெயரும் உண்டு

7.3– சாப்பிடு

8.4— கையில் இருந்தால் பாலிஷ் போடுவர்; கவலை வந்தால் கடித்துத் துப்புவர்.

10.5 எழுத்துக்கள்- அரைக் கிணறு தாண்டுவோரை  கிண்டல் செய்ய, இந்துக்கள் பயன்படுத்தும் மன்னன் பெயர்

கீழே

1.7–காவிரியின் உப நதி; ஆண்பொருநை

3.3– ஐயர் வீட்டு ஊறுகாய்; மாமரம் தருவது

4. —7–பனம் விதைகளிலிருந்து கிடைக்கும்; சுட்டும் தின்னலாம், அவித்தும் தின்னலாம்

9.—2– குமுட்டி அடுப்பு எரிக்க உதவும்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: