தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி15819 (Post No.6883)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

 Date: 15 AUGUST 2019  
British Summer Time uploaded in London –  19-14

Post No. 6883

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

அடைப்புக்  குறிக்குள் உள்ள எண் அந்தச் சொல்லில் எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன என்பதைக் குறிக்கும்

குறுக்கே

1.-(6)- இந்துக்கள் வணங்கும் மரம்

5.-(5)- சிதம்பரத்தில் தெரு

6. (4)– திருவண்ணாமலையின் புகழ்பெற்ற மவுன சாமியார்

7..- (4)- தமிழர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடும் பண்டிகை

கீழே

1. (6) உடும்பரா என்ற பெயரில் வணங்கப்படும்

2. (3)- மைத்துனன், கொழுந்தன்

3.(5)- சமண மதத்தின் முக்கிய தீர்த்தங்கரர்

4. (7)- மோதிரத்தில் இது 9 இருக்கும்

8.– (7) –கீழிருந்து மேலே செல்க.– கச்சேரி முடியும்போதும் பாடுவர்; காரியம் முடியவும் சொல்லுவர்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: