தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி17819 (Post No.6892)

WRITTEN BY London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

  Date: 17 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London – 8-49 am

Post No. 6892

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1.—4- மஹாபாரதப் போர் துவங்கும் முன், களபலி கொடுத்த தியாகி; அர்ஜுனன் – உலூபி தம்பதியரின் மகன்

3. -3- சூரியனின் மற்றொரு பெயர்/ வலமிருந்து இடம் செல்க.

4. -3- வேள்வி.

6. – 4-பாடலில் சொல், சொல்லாக பொருள் கூறல்.

8. -4- முகத்தில்  இது சிவந்தால் வெட்கம் அல்லது கோபம் என்று வருணிப்பர்

கீழே

1. – 4–அத்ரி முனிவரின் மனைவி; சீதைக்கு நகைகள் கொடுத்த கற்புக்கரசி

2. – 4– எல்லா இந்துக் கடவுளரும் இதன் மேல் பவனி வருவர்

5. –5–புத்தரின் பெயர்

3. — 5- வாழையடி வாழை

7. 4- பேசாதிருத்தல்/ கீழிருந்து மேலே செல்க.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: