தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி23819

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN
swami_48@yahoo.com

 Date: 23 AUGUST 2019  

British Summer Time uploaded in London – 21-16

Post No. 6923

 Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. –6– அகத்தியரால் மட்டம்தட்டப்பட்ட மலை

4. – 2–திருக்குறளின் மூன்றாவது பால் பெயர்

5. –5–ஆறுமுகன்

7. – 3–உடலின் ஒருபக்கத்தைத் தாக்கும்; அப்போது கை, கால் விளங்காமல் போகும்/ வலமிருந்து இடம் செல்க.

9. -5–  ராசிகளில் பத்தாம் ராசி

10. – 4–எட்டு கிராம் தங்கம்

கீழே

1.- 5– ராமாயணத்தில் கட்சி மாறிய தம்பி

2. – 5–கடிதம்

3. -3– சாது, சந்யாசி

6. -5–ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் பெயர்

7.– 3–  திரும்பக் கிடைக்காது; போனது போனதுதான்

8. – 5–அகத்தியர் வாழும் இடம்/ கீழிருந்து மேலே செல்க.

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: