தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி24819 (Post No.6929)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

 Date: 24 AUGUST 2019  

British Summer Time uploaded in London – 21-3o

Post No. 6929

 Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1.- 6–பாதி ஆண், பாதி பெண்

4. — 5–டப்பவுக்குத் தேவையான உலோகம் செய்யும் இடம்

6. -5–பாரதியார் இதற்காக மிகவும் போராடினார்

8. –6- திருநாவுக்கரசர் கல் உருவம்

கீழே

. –5- விஷ்ணுவின் நாமங்களில் மிகவும் தெரிந்தது; கேரளத்தில்  இந்தப் பெயரில் ஆட்கள் அதிகம்; ‘அ’- இதன் முதல் எழுத்து

2.- 8– பள்ளிக்கூடத்தை இவர்தான் நடத்துகிறார்

3.–5- வண்ண்டுகள் எழுப்பும் ஒலி

5.–4–/ – கவிகளில் சக்ரவர்த்தி/கீழிருந்து மேலே செல்க.

7.—3-அரசியல் தலைவர்கள் இதற்காக கழுத்தை நீட்டுவர்.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: