தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி27819 (Post No.6942)

Written by LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com

 Date: 27 AUGUST 2019  

British Summer Time uploaded in London – 19-44

Post No. 6942

Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே-

1  – (3)– கர்நாடகத்தில் மஹா ரா ஜா ஊர்வலமாக வரும் பண்டிகை; விஜயதசமி அன்று நடைபெறும்

3.–(3)- அந்த மஹாராஜா இந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர். அங்கே பிருந்தாவனம் மிகவும் பிரசித்தம்

5.—(3)– பயிர்க ளைப் பிடுங்கி நடுவர். அந்த இளம் பயிரின் பெயர்

6. – -(3)–வலமிருந்து இடம் செல்க.//ராமன் பிறந்த திதி

7.—(2)– அதுவே அடைக்கலம்

8. — / –3–வலமிருந்து இடம் செல்க/ மிகவும் என்று பொருள்

9.—3—ஒவ்வொரு தலத்துக்கும் இது உண்டு

10. 2– ஒருவர் மற்றொருவருக்கு அல்லது நாட்டுக்கு எதிராகச் செய்யும் வேலை

11.—5– மன்னர் வசிக்கும் இடம்

14. — / –5–வலமிருந்து இடம் செல்க.- கொடுமையான பாவச்செயல்

கீழே

1.(5)–அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமிக்குப் பின்னர் பத்தாவது நாள்

2.(7)– ஆண்டு என்பதன் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

3.—(5)–அனுமனைத் தடுத்த கடல் மலை

4. –5– பாணீனியத்திலும் உண்டு; தொல்காப்பியத்திலும் உண்டு

8.5— அம்மா பெயரிலுள்ள வியப்புக்குறி

11.  —3– கீழிருந்து மேலே செல்க- விருந்தாளி என்பதன் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்

12. -/ —2–கீழிருந்து மேலே செல்க/ முகத்திலுள்ள மிக முக்கிய உறுப்பு

13. –/ –2–கீழிருந்து மேலே செல்க./ கோடை காலத்தில் இதில் தண்ணீர் வைத்துக் குடித்தால் சுகம், சுகம்

—subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: