தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி29819 (Post No.6951)

Written  by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 29 AUGUST 2019  

British Summer Time uploaded in London – 19-15

Post No. 6951

Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. – 3– கடலில் கிடைக்கும்; கோவிலில் இருக்கும்

3.–4– ஐயை என்பவளின் தந்தை; உறையூர் அரசன்

4.—4– கண்ணாடியில் தெரியும் உருவம்; வலமிருந்து இடம் செல்க.

கீழே

1. –5– வழிப்போக்கர் தங்கும் இலவச லாட்ஜ்

2.—4– சுந்தர சோழனின் மகள்; ராஜராஜ சோழனின் தமக்கை

4.—3– கோந்து; மரத்தில் கிடைக்கும் கீழிருந்து மேலே செல்க.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: