தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி31819 (Post No.6960)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

 Date: 31 AUGUST 2019
British Summer Time uploaded in London –
21-00

Post No. 6960

Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. –(7)–அசோகரின் மகள்

5.5–அப்பரின் தமக்கை

8.6–பாகிஸ்தானைப் பிளவுபடுத்தி இந்தியா உருவாக்கிய தேசம்.

9. – சேறும் நீரும் சேர்ந்தால் வருவது

10.; ஒரு வாரப்பத்திரிகையின் பெயர்.

கீழே

1.( 8)) —சோழர்கள் சூரியகுலம்; பாண்டியர் யார்?

2.6–கர்நாடக மன்னர்; இவர்களை மேலை, கீழை என்று பிரிப்பர் வரலாறு அறிந்தோர்

3.5–கதையிலுலும், சினிமாவிலும் எதிர்பார்ப்பது

4.4–ரேவதியின் தந்தை

6.6– அஸ்ஸாமில் வங்கதேசத்தினர் இந்தவகை

7.4– புகழ் —- என்று வாழ்த்துவர்

11. 5– மூன்றுதெருக்கள் கூடும் இடம்// கீழிருந்து மேலே செல்க.

12.3– ஆணும் பெண்ணும் சந்தித்தால் ஏற்படுவது// கீழிருந்து மேலே செல்க.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: