தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி2919 (Post No.6969)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

 Date: 2 SEPTEMBER 2019
British Summer Time uploaded in London –1
8-11

Post No. 6969

Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. –(5)– மராட்டிய புனிதவதி; கணவன் கட்டிப்போட்டபோதும் பண்டரீபுரம்  செல்லக் கடவுளே அப்பெண்ணாக நடித்தார்

4. –5– மரியாதை கலந்த வணக்கம்

5.—3– வலமிருந்து இடம் செல்க- கூட்டத்தில் பெரும் மோதல்

8. – மீன் பிடிக்க உதவும்

9. –5– பச்சைக் கல்

கீழே

1.-7– பெண்களுக்கு நக்கீரர் செய்து தந்தது

2.-6– மதுரை வைகை நீரைக் குடித்தவன்

3-.5– ஒட்டகம் வாழும் இடம்

6.-4– கீழிருந்து மேலே செல்க. நல்ல மணம் வீசுதல்

7.-3- புண்யத்தின் எதிர்ப்பதம்

10-.2– எண்சான் உடம்புக்கு — — பிரதானம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: