லட்சம் புதிர்கள், விடுகதைகள்-Part 5 (Post No.6978)

Written   by  S NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com

 Date: 5 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London –4-39 am

Post No. 6978


Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

புதிர்கள் : இப்பகுதியில் கட்டுரை எண்கள் 6575 -வெளியான தேதி 20-6-19 மற்றும் 6609 வெளியான தேதி  28-6-19; 6680 – வெளியான தேதி 26-7-19; 6755 – வெளியான தேதி 10-8-19 ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து ஐந்தாம் பகுதி இதோ:-

லட்சம் புதிர்கள், விடுகதைகள், மாயாஜால மாஜிக்குகள், புதிர்க் கணக்குகள்! – 5 (41 முதல் 60 முடிய)

ச.நாகராஜன்

சில புதிர்களை மாணவ, மாணவியர் கல்லூரி வளாகத்திலோ அல்லது பொது இடங்களிலோ கேட்கும் போது அதை ‘கடி ஜோக்’ என்றும் கூறுவதுண்டு. அதையும் இங்கு பார்த்து விடுவோமே!

 1. இனிஷியல் உள்ள நாய் எது?
 2. பால் எப்போது வெட்கப்படும்?
 3. நேரு, படேல் சிலை பக்கம் போகின்ற காகம், காந்தி சிலையின் பக்கம் மட்டும் போகாதது ஏன்?
 4. படகு ஏன் ஆடுகிறது?
 5. இரண்டு இளைஞர்கள் தேர்வுக்காக படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவர் வாசலிலும் மற்றொருவர் தெருவிலும் நின்று படிக்கின்றனர். ஏன்?
 6. செவண்டீபைவ் காபீஸை 12 பேருக்கு எப்படிப் பகிர்ந்து கொடுப்பது?
 7. ஆப்போஸிட் எதிர்ச்சொல் என்ன?
 8. ஒருவர் பஸ்ஸுக்குள் ஏறுகிறார். பஸ்ஸில் இடமிருந்தும் உட்காராமல் நின்று விட்டு ஸ்டாப் வந்ததும் இறங்கிக் கொள்கிறார். ஏன்?
 9. குடிக்க முடியாத காபி எது?
 10. ஒரு ஆபீஸின் 5வது மாடியில் சந்தனம் பூசி இருக்கிறார்கள். ஏன்?
 11. ஒரு குடையில் 3 பேர் இடுக்கிக் கொண்டு போனார்கள். ஆனால் நனையவில்லை. ஏன்?
 12.  கடல் அருகில் கொசு போகாது. எதற்காக?
 13. காந்தியடிகள் தலைவரில்லை. ஏன்?
 14. நாய் போல இருக்கும் ஆனால் அதற்கு 3 கால் இருக்கும். அது என்ன?
 15. கையில் ஊசியை வைத்துக் குத்தினால் ரத்தம் வருகிறது. ஏன்?
 16. தண்ணீர் இல்லாத ஆறு எது?
 17.  What is always coming, but never arrives?
 18. What can be broken, but is never held?
 19. What is it that lives if it fed, and dies if you give it a drink?
 20. What would you use to describe a man who does not have all his fingers on one hand?

Answers : விடைகள்

 1. ஒநாய்
 2. அதற்கு ஆடையை எடுக்கும் போது!
 3. அவர் கையில் கம்பு வைத்திருக்கிறாரே!
 4. அது ‘தண்ணி’யில் இருப்பதால்
 5. ஒருவர் ‘எண்ட்ரன்ஸ்’ எக்ஸாமுக்குப் படிக்கிறார். இன்னொருவரோ ‘பப்ளிக்’ எக்ஸாமுக்குப் படிக்கிறார்!
 6. செவன் டீ யும் ஃபைவ் காபீ யும் இருக்கிறது. ஆகவே 7 பேருக்கு டீயும் 5 பேருக்குக் காப்பியும் கொடுத்து விடலாமே!
 7. ஆப்போ ‘ஸ்டாண்ட்’
 8. ‘நின்றபின் இறங்கவும்’ என்று பஸ்ஸில் எழுதி இருக்கிறார்களே, அதனால் தான்!
 9. ஜெராக்ஸ் காபி
 10. அது ‘மொட்டை’ மாடி!
 11. மழையே பெய்யவில்லை
 12. கடலில் ‘டார்டாய்ஸ்’ இருக்கு!
 13.  அவர் ‘சாந்தியை’ விரும்புகிறாரே
 14. நொண்டி நாய்
 15. யார் குத்தியது என்று பார்ப்பதற்காகத் தான் ரத்தம் வெளியே வருகிறது!
 16. 5க்கும் பின் வரும் 6
 17.  Tomorrow
 18.  A Promise
 19.  Fire
 20. Normal, because people usually have half their fingers on one hand.

Credit & நன்றி

17 முதல் 20 முடிய : https://icebreakerideas.com/trick-questions/

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: