தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி22919 (Post No.6999)

WRITTEN BY London swaminathan

swami_48@yahoo.com


 Date: 22 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 8-03 am

Post No. 6999


Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1.- 3–ரிக் வேத கால குழு; கமிட்டி என்ற ஆங்கிலச் சொல் இதிலிருந்து வந்தது

5.–4– நெற்றியில் பூசுவது

6.– 5–ஒலிம்பிக் போட்டியில் வென்றால் கிடைப்பது

4.– 3– கால்யாணத்துக்காக தேடுவது; வலமிருந்து இடம் செல்க.

8.–6– முடிதிருத்துனர்

9.– 5– எடைக்கு எடை பக்தர்கள் அளிப்பது

கீழே

1. –3- பெரியோர்கள் இறந்தபின்னர் கட்டுவது

2.— 7– பசுவிடத்தில் துள்ளி ஓடும்

3.– 4– கழுத்தில் தொங்கும்; கடலில் கிடைக்கும்

8.—3–உணவுக்கும் பெயர்; பாற்கடலைக் கடைந்தபோது கிடைத்தது

7.- 55- எதிர்க்கட்சிகள் எதற்கெடுத்தாலும் அறிக்கை மூலம் செய்வது

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: