தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி27919 (Post No.7025)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 27 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 20-59

Post No. 7025

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1.–6– பெரும்பாலும்  வாரம்தோறும் கூடும்; மக்கள் சாமான் வாங்கப் போவர்- இரைச்சல் மிக்க இடம்

4. — 3—பெரிய, வாய் அகலமான பாத்திரம்

5.–3– இனிப்பின் எதிரி

6.–2– பருவகாலத்தில் கொட்டும்/ வலமிருந்து இடம் செல்க.

7.–5– ராமபிரானின் மகன்கள்

9.–6– விசாகம், புத்த பூர்ணிமா நடக்கும் 30 நாட்கள்/ வலமிருந்து இடம் செல்க.

கீழே

1.–6–தமிழர்களின் பொற்காலம்- சேர சோழ பாண்டியர் அவையில் 400க்கும் மேலான புலவர்கள் இருந்த காலம்

2.–4— பொங்கல் பண்டிகை வரும் 30 நாள்

8.-2– முயல் உருவம் இருப்பதால் நிலவுக்கு இப்பெயர்

3.–5– போர்ச்சுகீஸியர் இருந்த இரண்டு பகுதி; கோவா இல்லை

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: