தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி11019 (Post No.7041)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 1 OCTOBER 2019

British Summer Time uploaded in London –11-59 am

Post No. 7041

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. (8 எழுத்துக்கள்) பெரியகோவிலில் பெரிய லிங்கம் பிரதிஷ்டை ஆகாமல் சிக்கல் ஏற்பட்டபோது, அதற்கு உதவிய அற்புத சித்தர்

4. (5)– கிருஷ்ணனின் குலம்

5. (3) / வலமிருந்து இடம் செல்க. காய்கறியும் வெட்டலாம்; ஆளையும் குத்தலாம்

6. (2) போர்

7. (2) / வலமிருந்து இடம் செல்க. முல்லைக்குத் தேரீந்த வள்ளல்

7. (4) பெரியோர்களின் கால்களக் கழுவி செய்யும் வழிபாடு

10. (3)- பைத்தியம் (இலங்கைத் தமிழ்)

11.(4)- மேகாலயாவின் தலைநகர்

12.(5)- காவிரி நதி கடலில் புகும் இடம்

XXXX

கீழே

1.   (4 எழுத்துக்கள்) – காஷ்மீர் வழியாகச் சென்று காஸ்பியன் கடலுக்கும் அப்பால் இந்து தர்மாத்தைப் பரப்பியா முனிவர்

2.தேர் திருவிழா (6) – ரத உற்சவம்

3. (5) பறவைப் பெண் என்பதன் சம்ஸ்கிருதச் சொல்; உலகப் புகழெற்ற நாடகத்தின் கதாநாயகி

5.(3) / கீழிருந்து மேலே செல்க. காந்தியின் சீடர்கள் அணிந்த துணி/ ஆடை

6.3) / கீழிருந்து மேலே செல்க. பூரணத்துவம்; சிவப்பு நிறமும் அதே.

7. (2) குழந்தை முதல் கிழவர் வரை சாப்பிடுவது

8. (3)பூக்கள் நிறைந்த உலா இடம்

9.ஜைனர் (3) – சமணர்

13.குன்று (3) / கீழிருந்து மேலே செல்க. சிறிய மலை

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: