தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி51019 (Post No.7061)

WRITTEN by London swaminathan
swami_48@yahoo.com

Date: 5 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 18-51
Post No. 7061

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. –4 எழுத்துக்கள்–பெண்கள் தலையில் அணிந்துகொள்ளும் வில்லை வடிவ ஆபரணம்

5.—2– சூரியன் ;ஆண்களின் பெயர்

6.—7– சொத்துக்களைப் பங்கு போடுவது

9.—4—யு U வடிவ நாமம் போடும் ஐயங்கார்கள்

11. -4– ஒய் Y வடிவ நாமம் போடும் ஐயங்கார்கள்

12.—5– சோதனைச்சாலையில் செய்வது.

XXX

கீழே

1. –5 எழுத்துக்கள்– ஏழு மராமரங்களியும் துளைக்கும், புஸ்தகங்களிலும் துளை போடும்

2.—4– ரத்தம் இப்படியானால் மாத்திரை தருவர்; மனம் இப்படியானால் வன்முறை வெடிக்கும்; மண் இப்படியானால் சாலையில் நடக்க முடியாது

3.—3– குதிரை

4.—3– நல்வினையின் எதிர்ப்பதம்

7.—4– வலது நாசி

8.—3– இலைகளால் ஆன கோப்பை; பெரும்பாலும் புரோகிதர்கள் பயன்படுத்துவர்.

10.  -2– அடுப்பும் எரிக்கலாம்; தோல்வி அடைந்தவர்களின்  முகத்திலும் பூசலாம்

12.—3– தோணி, பரிசல்

13.—2– பூங்கா, மரம்,கொடி, பூச்செடிகள் நிறைந்த இடம்

XXXXX SUBHAM XXXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: