ஔவைப் பாட்டியின் வாசகங்களைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.7083)

WRITTEN  by London swaminathan
swami_48@yahoo.com

Date: 11 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 8-29 am
Post No. 7083

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

கூடியமட்டிலும் சொற்கள் பிரிக்கப்படவில்லை. மேலும் கீழுமாக, குறுக்கும் நெடுக்குமாகப் பாருங்கள்; சின்ன வயதில் பள்ளிக்கூடத்தில் கற்றது இவை.

Answers

ம் செ ய விரு ம்பு

ஆறு  வது சினம்

ல்வ  து கர  வேல்

ஈவ  து வில க்கே ல்

டை   து விள  ம்பே  ல்

ஊக்    து கை  விடே  ல்

எண் எழு த் து இ கழேல்

ஏற்பது இகழ்ச்சி

ஐயமிட்டு உண்

ஒப்புர வொழுகு

ஓதுவது ஒழியேல்

–subham–

Leave a comment

4 Comments

 1. ஐயா,பதில்கள் தான் உள்ளன. கேள்விகளைக் காணவில்லை!  ***********************************************************************************************Richness is not earning, spending or saving More; Richness is,when you need”No More.” !***********************************************************************************************

 2. அன்டையீர்,
  நன்றி. தவற்றைச் சுட்டிக்காட்டியதற்கு நன்றி. என்னுடைய மற்றொரு பிளாக்கில் முழுதும் வந்துள்ளது. இப்பொழுது நீங்கள் காணும் பிளாக்கிலும் கட்டத்தை/ கேள்வியைச் சேர்த்து விட்டேன்.
  நீங்கள் சொல்லாவிடில் நான் அதைத் திருத்தியிருக்க முடியாது.

  எப்போதும் தவறு இருந்தால் உடனே சொல்லுங்கள். தயங்க வேண்டாம்.
  அன்புடன்
  ச.சுவாமிநாதன்

 3. Sir, Thank you for tirelessly writing this blog, providing rare and interesting information. Could you please provide a ‘search’ facility in your Blog? I believe it is easy to do this on WordPress. It is just a widget that you include on the blog page. As you have written thousands of articles, if anyone wants to find out whether you have written about a particular subject, they could search for it using this ‘Search’ function.Otherwise, all your writing will just be stored and will not be used by many people. Please consider this. It appears you don’t like to engage in discussions or reply to emails or comments. That’s fine. If you read this, please consider it, as it will hugely benefit users of your blog and increase the useability of the same. Kind regards,Siva.

 4. Thanks. I will do it.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: