ஔவைப் பாட்டியின் வாசகங்களைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.7083)

WRITTEN  by London swaminathan
swami_48@yahoo.com

Date: 11 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 8-29 am
Post No. 7083

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

கூடியமட்டிலும் சொற்கள் பிரிக்கப்படவில்லை. மேலும் கீழுமாக, குறுக்கும் நெடுக்குமாகப் பாருங்கள்; சின்ன வயதில் பள்ளிக்கூடத்தில் கற்றது இவை.

Answers

ம் செ ய விரு ம்பு

ஆறு  வது சினம்

ல்வ  து கர  வேல்

ஈவ  து வில க்கே ல்

டை   து விள  ம்பே  ல்

ஊக்    து கை  விடே  ல்

எண் எழு த் து இ கழேல்

ஏற்பது இகழ்ச்சி

ஐயமிட்டு உண்

ஒப்புர வொழுகு

ஓதுவது ஒழியேல்

–subham–

Leave a comment

2 Comments

 1. ஐயா,பதில்கள் தான் உள்ளன. கேள்விகளைக் காணவில்லை!  ***********************************************************************************************Richness is not earning, spending or saving More; Richness is,when you need”No More.” !***********************************************************************************************

 2. அன்டையீர்,
  நன்றி. தவற்றைச் சுட்டிக்காட்டியதற்கு நன்றி. என்னுடைய மற்றொரு பிளாக்கில் முழுதும் வந்துள்ளது. இப்பொழுது நீங்கள் காணும் பிளாக்கிலும் கட்டத்தை/ கேள்வியைச் சேர்த்து விட்டேன்.
  நீங்கள் சொல்லாவிடில் நான் அதைத் திருத்தியிருக்க முடியாது.

  எப்போதும் தவறு இருந்தால் உடனே சொல்லுங்கள். தயங்க வேண்டாம்.
  அன்புடன்
  ச.சுவாமிநாதன்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: