உலகில் 25 கோடி குண்டர்கள்! (Post No.7087)

Written  by London swaminathan
swami_48@yahoo.com

Date: 12 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 8-47 am
Post No. 7087

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.


‘த வீக்’ ‘THE WEEK’ என்னும் லண்டன் வாரப் பத்திரிக்கை அக்டோபர் 12, 2019 இதழில் ஒரு திடுக்கிடும் செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. இன்னும் பத்தே ஆண்டுகளில் உலகில் உடல் பருத்த, குண்டுக் குழந்தைகள் (OBESE)  எண்ணிக்கை 25 கோடியைத் தாண்டி விடுமாம். இப்பொழுது குண்டர்களின் எண்ணிக்கை 15 கோடிதான்!

உலக உடற்பருமன் சம்மேளனம் (WORLD OBESITY FEDERATION)  கூறும் ஆரூடம் இது. 

2030ம் ஆண்டில் — அதாவது இன்னும் 11 ஆண்டுக்குப் பின்னர்…..

பிரிட்டனில் பிறக்கும் குழந்தைகளில் 12 சதவிகிதம் குண்டுகள்!

பிளாஸ்டிக் நுண் துகள்களை நாம் கண்ணால் காண முடியாது. பெரிய மைராஸ்கோப் மூலமே காண முடியும்.

XXX SUBHAM XXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: