பழைய கதைகள் -1992 நோபல் பரிசு, கயானா அதிபர் (Post No.7132)

Cheddi Jagan Birth Centenary Stamp release with his relatives in the picture.

Written by london Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 24 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 7- 44 am


Post No. 7132

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

1992ம்  (1-11-1992) ஆண்டில் நான் தினமணியில் வாரம் தோறும் எழுதிய கட்டுரைகளில் மேலும் இரண்டு இதோ:–

கயானா அதிபர் செட்டி ஜகன் CHEDDI JAGAN

இலக்கிய நோபல் பரிசு வென்ற டெரிக் வால்காட் DEREK WALCOTT

(நான் எழுதிய கந்தாயங்களைக் குப்பைத் தொட்டியில் போடுவதற்கு முன்னர் இங்கு ஏற்றிவிட்டால் யாருக்கோ என்றோ பயன்பெறும் என்ற அற்ப ஆசை! மேலும் அவை மிகவும் பழுப்பாடைந்து போய்விட்டன. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் தூள் தூள் ஆகிவிடும்).

SIX ARTICLES WRITTEN BY S SWAMINATHAN FROM LONDON , DINAMANI, 1-11-1992.

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: