ஒன்பதாம் எண்ணின் அதிசய சக்தி (Post No.7148)

WRITTEN BY London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 28 OCTOBER 2019

Time  in London – 8-21 am

Post No. 7148

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

பிரிட்டனில் ஆர்தர் (King Arthur)  மன்னரிடம் ஒன்பது வைரங்கள் இருந்தனவாம்.

மூட நம்பிக்கைகளிலும் 9 உண்டு! வாலாட்டும் (Magpies) கருங்குருவிகள் 9 வந்தால், பார்த்தால் அபசகுனம்!

இனி இந்து மத ஒன்பதுகளைக் காண்போம்-

நவ (9) கிரகங்கள், அவற்றின் தெய்வீக அம்சங்கள், அவற்றுக்கான தலங்கள்:-

சூரியன் – சிவன் – சூரியனார் கோவில்

சந்திரன் – உமை – திங்களூர்

செவ்வாய்- சுப்பிரமணியன்  – வைதீஸ்வரன் கோவில்

புதன் – திருமால்/ விஷ்ணு- திருவெண்காடு

Navagrahas in Ashmolean Museum, Oxford
Navabhasanam
Nava Dhanya Adai
nava samithu
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: