தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி31119 (Post No.7174)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 3 NOVEMBER 2019

Time  in London – 16-09

Post No. 7174

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1.(6 எழுத்துக்கள் )- முருகனால் கொல்லப்பட்ட அசுரன்

4.(7) யாகம் பற்றிய வேதத்தின் ஒரு தொகுதி

6. (6)- வலமிருந்து இடம் செல்க./தாய்மார்கள் குழந்தையை சுமக்கவேண்டிய காலம்

6.(2) இது வயிற்றைக் கிள்ளும்

7.(5)- மணப்பெண்ணின் அல்லது மணமகனின் பெற்றோர்கள்

9. (4) – வலமிருந்து இடம் செல்க./ வயலுக்கும் பொருந்தும் 16 வயதுக்கும் பொருந்தும்

9. (4) – பாட்டில் சொல், சொல்லாகப் பொருள் கூறுதல்

கீழே

1. (7 எழுத்துக்கள் )- சோழர்களின், ராம பிரானின் பரம்பரை

2.(3)- அரிசி இல்லாதா நெல்

3. (6) — மெதுவாகச் செயல்படும் மூளை

5. (2) – கீழிருந்து மேலே செல்க/ தாழை

5.(3)- இது இருந்தால் வக்கீலுக்கும் டாக்டருக்கும் நல்ல காசு.

8. (2)- முகத்தில் இது வந்தால் யுவதிகளும், இளைஞர்களும் படாதபாடு படுவர்.

9. (3)- கீழிருந்து மேலே செல்க/ நன்றாக ஆசை தீர உதைக்கலாம்.

xxx

—subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: