அகநானூற்றில் MISS GOOD FRIDAY! RICE BEER!! (Post No.7205)

WRITTEN BY London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 12  NOVEMBER 2019

Time  in London – 9-02 am

Post No. 7205

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

சங்கப் புலவர் பெயர் நல் வெள்ளி!!!

Vegetarian Food at Tiruvannamalai

அகநானூறு அதிசயங்கள்– பகுதி 1 | Tamil …

8 Dec 2014 – எட்டுத் தொகை நூல்களில் ஒன்றான அகநானூற்றில் காதல், குடும்ப வாழ்வு தொடர்பான 400 அகத்துறைப் பாடல்கள் உள. அதிசயம் 1

1.      

tamilandvedas.com › 2014/12/09 › அகநான…அகநானூறு அதிசயங்கள் – Tamil and Vedas

9 Dec 2014 – Dr R Nagasamy ,an eminent archaeologist, historian and a Tamil-Sanskrit scholar has written several books on Tamil culture. கட்டுரையை எழுதியவர் … அதிசயம் 5 அகநானூற்றில் பல காடுகளின் பெயர்கள் வருகின்றன. அவை … Related. அகநானூறு அதிசயங்கள்– பகுதி 1In “தமிழ் பண்பாடு”.

1.      

swamiindology.blogspot.com › 2014/12 › 1_8அகநானூறு அதிசயங்கள் – Swami’s Indology …

MYSTERIOUS MEDICINAL PROPERTIES OF THE SOMA PLANT IN RIG VEDA (Post No.7069). Oct 7th … Oct 1st. கவிதையில் இலக்கண அதிசயம்! வேற்றுமைக் கவிதைகள்!! … MY TAMIL BOOK. Sep 23rd.

அகநானூறு | Tamil and Vedas

7 Mar 2016 – Tagged with அகநானூறுஅகநானூற்றுப் பாடலில் யாக குண்ட ஆமை!! … ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை எண்- 1469; தேதி டிசம்பர், 2014. … அகநானூறு

சரக சம்ஹிதை | Tamil and Vedas

Tagged with சரக சம்ஹிதை … மாதவ நிதானம் (1-4). 9. வியாதிகளின் வகைகள். வியாதி … இவரது சரக சம்ஹிதை 120 அத்தியாயங்களைக் கொண்டது. ஏன், 120 …

tamilandvedas.com › tag › சரகர்—subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: