நெல்சன் மண்டேலாவும் வின்னி மண்டேலாவும் (Post No.7213)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 14  NOVEMBER 2019

Time  in London – 17-41

Post No. 7213

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

நான் 1992ல் (10-5-1992, Dinamani Newspaper)தினமணியில் எழுதிய பின்னர்  நிகழ்தது என்ன?

2013-ல் நெல்சன் மண்டேலா இறந்தார்.  அவருக்கு வின்னி மண்டேலா உள்ப ட  மொத்தம் 3 மனைவியர்.

வின்னி மண்டேலா 2018- ல் இறந்தார். சாகும் வரை எம்.பி.ஆக இருந்தார். சிறிது காலம் அமைச்சராகவும் இருந்தார். பி.பி.சி. தமிழோசையிலும் மண்டேலா பற்றி நேய்ர்கள்  கேட்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் சொன்னேன். அதை 1991ல் வினவுங்கள் விடைதருவோம் என்ற புத்தகமாக வெளியிட்டேன். அப்போது பி.பி.சி.யில் நான் பேசியதையும் இங்கு இணைத்துள்ளேன்

சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஸ்டாம்பியின் கொலைக்கு

 correction- not south america, but South Africa

ப்ரூப் பிழை- பிறந்த இடம்-தென் அமெரிக்கா அல்ல, தென் ஆப்பிரிக்கா

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: