தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி181119 (Post No.7231)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 18 NOVEMBER 2019

Time  in London – 17-21

Post No. 7231

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

ட்சி அல்லாது ச்சி– யில் முடியும் சொற்களைக் கண்டு பிடியுங்கள்.

(உ-ம்) எதிர்க்கட்சி

1. – இப்போது பாரதீய ஜனதா கட்சிக்கு இந்தப் பெயர்

2 – மதுரை நகரை ஆளும் பெண்ணரசி

3.- காசியின் தேவதை

4.- உமா மகேஸ்வர என்பதன் சுருக்கம்

5.- நாகப்பட்டிண அம்மன்

6. – காஞ்சியின் தேவி

7.- அம்மாவின் தாய்/பாட்டி

8.- மாலையில் பூக்கும் மலர்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: