மைக்கேல் ஜாக்சன் (1958-2009) (Post No.7249)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 22 NOVEMBER 2019

Time  in London – 16-19

Post No. 7249

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

தினமணியில் 1992ல்  நான் ,   மைக்கேல் ஜாக்சனைப் பற்றி எழுதிய  கட்டுரையையும், 1991-ல்  பி.பி.ஸி. தமிழோசையில்  நான் ஒலிபரப்பிய விஷயத்தையும் இணைத்துள்ளேன். லண்டன் பி.பி.ஸி.யிருந்து நான் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒலிபரப்பிய கேள்வி பதில் பகுதி 1991-ல் புஸ்தகமாக அச்சிடப்பட்டது.

மைக்கேல் ஜாக்சன் பிறப்பு – 1958

இறப்பு – 2009

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: