தமிழ் ‘ரம் ரம் ரம்’- குறுக்கெழுத்துப் போட்டி (Post No.7263)

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 26 NOVEMBER 2019

Time  in London – 6-41 am

Post No. 7263

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

கொஞ்சம் தமிழ் ரம் குடியுங்கள்; சுவையாக இருக்கும்!

1. – காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்

2. – சிறுவர்கள் சாட்டையைச் சொடுக்குவது இதனால்தான்

3. – ஹிரண்யகசிபு பெற்ற வரம்

4. – திண்பதற்கு இனிப்பானது; கர கர பண்டம்

5. – வணிகர்களுக்குப் பிடித்தது

6. – வீட்டில் தொல்லையும் இன்பமும் தருவது

7. -அண்டத்தில்  நகரும், நகராப்பொருட்கள்

8. — நான் (அஹம்) என்னும் வெறியில் கூச்சல் இடுவது

Answers 

1.ஓம்காரம்,2.பம்பரம்,3.சாகாவரம்,4.மனோகரம்,5.வியாபாரம்,

6.சம்சாரம்,7.சராசரம்,8.ஆங்காரம்.

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: