பாப் இசை ராணி மடோன்னா (Post No.7299)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 4 DECEMBER 2019

 Time in London – 15-24

Post No. 7299

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

நான் 1992ல் தினமணி யில் எழுதிய கட்டுரை காண்க

மடோன்னாவுக்கு இப்போது வயது 61.

இன்று வரை பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் .

இரண்டு கணவர்கள் ; ஆறு குழந்தைகள்

சம்பாதித்த தொகை- சுமார் 80 கோடி டாலர்.

xxx

வெங்காயம்

வெங்காயம்  ரிகார்டும் 2014-ல் மாறிவிட்டது . ஒருவர் 18 பவுண்டுக்கு மேல்  எடையுடைய வெங்காயத்தை உற்பத்தி செய்துள்ளார்.

British gardener grows Guinness World Record breaking onion

A GREEN-fingered Brit has planted himself in the Guinness World Records book with the largest ever onion.

Tony Glover has smashed the existing record for his whopping vegetable, which weighs an eye-watering 18lbs and 11oz and measures 32 inches around its widest part.

When recipes call for a large onion, on average they mean around 12 ounces. But Mr Glover’s whopper was almost 25 times that size.

biggest onion 18 pounds

Madonna
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: