ஐரோப்பாவை நடுங்க வைத்த ஹிட்லர் ராக்கெட் (Post No.7322)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 9 DECEMBER 2019

 Time in London – 17-59

Post No. 7322

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

ஹிட்லரின் வி -2  ராக்கெட் இரண்டாவது உலக மகா யுத்தத்தில் , ஹிட்லரின் எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கியது .போர் முடிந்த பின்னர் அவை எல்லாம் ஏலம் விடப்பட்டன .நான் அக்டோபர் 25, 1992-ல் எழுதிய கட்டுரை இதோ —

வரலாறு படிக்கும் மாணவர்களுக்குப் பயனுள்ள குறிப்பு —

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: