தற்கால ஒலிம்பிக் சிற்பி சமராஞ்ச் (Post No.7324)

WRITTEN BY  London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 10 DECEMBER 2019

 Time in London – 13-59

Post No. 7324

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

சமராஞ்ச்

பிறப்பு-  17 ஜூலை 1920

இறப்பு – 21 ஏப்ரல் 2010

நான் தினமணியில் கட்டுரை  எழுதிய தேதி  25-10-1992

அடுத்த ஒலிம்பிக் ஜப்பானி ன் தலைநகரான டோக்கியோவில் 24 ஜூலை 2020ல் துவங்குகிறது

subham
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: