துப்பாக்கி கலாசாரம்! (Post No.7347)

WRITTEN By London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 15 DECEMBER 2019

Time in London – 16-42

Post No. 7347

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

துப்பாக்கி கலாசாரம் என்பது நான் 1992ல் எழுதியது. இப்போது மிகவும் மோசமாகிவிட்டது .

இந்த 2019ஆம்  ஆண்டில் லண்டனில் மட்டும் 134  பேர்

வன்முறைச்  சம்பவங்களில் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

அதாவது நான் 13-09-1992-ல் எழுதியது இப்போதும் நீடிக்கிறது.

Three young men have been murdered in little over 12 hours in London, as the death toll for this year nears the decade high seen in 2018.

With three weeks left until the end of 2019, 134 people have so far been killed including the victims of the London Bridge terror attack.

Last year, police recorded 141 homicides in the capital – the highest since 2008.

The last spate of bloodshed started at 2pm on Thursday, when 22-year-old Exauce Ngimbi was stabbed to death in Lower Clapton.

Scotland Yard has arrested four people, including a 14-year-old boy, over the murder. 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: