உதவிக் குறிப்புகள்! – 1 (Post No.7365)

Written by S Nagarajan

swami_48@yahoo.com

Date: 21 December 2019

Time in London – 8-20 am

Post No. 7365

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

ச.நாகராஜன்

கடந்த நாற்பது வருடங்களுக்கும் மேலாக நான் படித்து வந்த பல நல்ல புத்தகங்களில் முக்கிய பகுதிகளை ஒரு நோட்புக்கில் தனியே எழுதி வைத்துக் கொள்வது என் பழக்கம்.

நூல்கள் ஒரு புறம் என்னுடன் இன்றும் இருக்கின்றன; என்றாலும் இந்தக் குறிப்புகளைப் படித்தால் நூலை முழுவதும் மீண்டும் படித்தது போல இருக்கும்; அத்துடன் இந்த நோட்டுப்புத்தகங்கள் என் கைவசம் இருப்பதால்.

தேவையான  சமையத்தில் தேவையான பகுதிகளைப் படிப்பதும் சுலபமாக இருந்தது – அன்பர்களுக்கு இதை வழங்குகிறேன்.

குறிப்பு எண் 1:

From the book : How I raised myself from Failure to Success

By Frank Bettger

P 267

Here is my list and the order in which I used them:

 1. Enthusiasm
 2. Order : Self Organisation
 3. Think in terms of other’s interests
 4. Questions
 5. Key Issues
 6. Silence : Listen
 7. Sincerity : deserve confidence
 8. Knowledge of my business
 9. Appreciation and praise
 10. Smile : Happiness
 11. Remember Names and Faces
 12. Service and Prospecting
 13. Closing the sale : Action

எனது குறிப்பு : ஃப்ராங்க் பெட்கர் உலகின் சாதனை படைத்த நம்பர் ஒன் சேல்ஸ்மேன் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இந்த 13 அடிப்படை பட்டியலை வைத்துக் கொண்டு பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்ளின் செய்தது போல அவர் வாரம் ஒன்றைத் தினமும் கவனக்குவிப்பு செய்து அதை வளர்த்துக் கொண்டு பயன் பெற்றார் ஃப்ராங்க் பெட்கர்.

வருடத்திற்கு 52 வாரங்களில் நான்கு முறை இந்தப் பட்டியலைக் கடைப்பிடித்தால் நல்ல பலன்களைப் பெறலாம் என்பது அவரது அனுபவம்.

குறிப்பு எண் 2 :

From the book : How I raised myself from Failure to Success

By Frank Bettger

P 269

Franklin’s Thirteen Subjects

(Just as he wrote them down and the order in which he used them:

 1. Temperance : Eat not to dullness. Drink not to elevation.
 2. Silence : Speak not but what may benefit others or yourself; avoid trifling conversation.
 3. Order : Let all your things have their places; let each part of your business have its time.
 4. Resolution : Resolve to perform what you ought, perform without fail what you resolve.
 5. Frugality : Make no expense but to do good to others or yourself ; i.e., waste nothing.
 6. Industry : Lose no time; be always employed in something useful: cut off all unnecessary actions.
 7. Sincerety : Use no hurtful deceit; think innocently and justly, and, if you speak, speak accordingly.
 8. Justice : Wrong none by doing injuries or omitting the benefits that are your duty.
 9. Moderation : Avoid extremes; forbear resenting injuries so much as you think they deserve.
 10. Cleanliness : Tolerate no uncleanliness in body, clothes or habitation.
 11. Tranquility : Be not disturbed at trifles; or at accidents common or unavoidable.
 12. Chastify : Rarely use venery but for health or offspring; never to dullness, weakness or the injury of your own or another’s peace or reputation.
 13. Humility : Imitate Jesus and Socrates.

எனது குறிப்பு : ஃப்ராங்க் பெட்கருக்கு உத்வேகம் ஊட்டியவர் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்ளின். அவர் கடைப்பிடித்த மேலே கூறிய 13 குணாதிசயங்களை பெட்கர் தனக்குத் தேவையானது போலச் சற்று மாற்றிக் கொண்டார்.

***

Leave a comment

2 Comments

 1. nparamasivam1951

   /  December 22, 2019

  அருமை, அருமை.
  நான் எனது நண்பர்களுடன் எனது Chennaivasi பதிவில், இந்த அழகான பதிவை பகிர்ந்து கொண்டேன். இந்த tamilandvedas.com வாசிப்பவர் எண்ணிக்கை மிகுந்துள்ளது என்பதை அறிவீர்கள். நன்றி. 🙏

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: