இரட்டைக் குழந்தை ஆராய்ச்சி (Post No.7394)

Written by london Swaminathan

Date – 28th December 2019

Post No.7394

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

இக்கட்டுரையை நான் தினமணியில் 1992ல் எழுதினேன்.

ஆயினும் இன்றுவரை தொடர்ந்து ஆய்வுகள் நடந்து வருகின்றன.

ஒவ்வொரு  தடவையும் புதிய, சுவையான செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

அவைகளைத் தனியே காண்போம்.

twinsuk.ac.ukTwinsUK – The biggest twin registry in the UK for the study of …

Twin research for a healthy future. Researching the link between our genes, the environment, and common diseases. 14,274 Twins; 76 Studies; 800+ …

Contact Us · ‎About Us · ‎Twins Zone · ‎Research Areas

  1.  

www.kcl.ac.uk › Schools › twin-research-and-genetic-epidemiologyDepartment of Twin Research … – King’s College London

The Department of Twin Research & Genetic Epidemiology at King’s College London.

  1.  

www.guysandstthomas.nhs.uk › research › studies › twinsTwin research – Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust

by D User – ‎2012

Our twin registry. Our registry of 12,000 adult twins is the largest in the UK. Working with the Department of Twin Research and Genetic Epidemiology at King’s …

  1.  
  2.  

en.wikipedia.org › wiki › Twin_studyTwin study – Wikipedia

Twin studies are studies conducted on identical or fraternal twins. They aim to reveal the importance of environmental and genetic influences for traits, …

History · ‎Methods · ‎Criticism

—subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: