பறக்கும் தட்டு மர்மம் நீடிக்கிறது! (Post No.7431)

written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 7 JANUARY 2020

Post No.7431

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

தினமணிப் பத்திரிக்கையில் 1992ம் ஆண்டு நான் எழுதிய பறக்கும் தட்டுச் செய்தியை இணைத்துள்ளேன்.

27 ஆண்டுகள் உருண்டோடிவிட்டன. இன்னும் மர்மம் நீடிக்கிறது. ஒரு பறக்கும் தட்டையும் பிடிக்க முடியவில்லை. அகில் வரும் பிற கிரக மனிதர்களைப் பிடித்ததும் இல்லை. ஆயினும் அவ்வப்போது சில மனிதர்களைப்  பார்த்ததாக மட்டும் பத்திரிகைகள் செய்தி வெளியிடும்.

இதோ லேட்டஸ்ட் Latest பறக்கும் தட்டு UFO) நியூஸ்

UFO bombshell: US Senator vows to declassify UFO files if she wins US presidential race

UFO files will be declassified to the public in the event of Amy Klobuchar winning the race to the White House, the US Senator has announced.

பறக்கும் தட்டு பற்றி அமெரிக்க அரசாங்கம் இதுவரை சேகரித்து வைத்துள்ள ரகசிய பைல்களை அம்பலப்படுத்துவேன் என்று ஜனநாயகக்  கடசி வேட்பாளர் அமி நேற்று அறிவித்துள்ளார் . இவர் ஜன நாயகக் கடசி வேட்பாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நவம்பர் மாதத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆனால்……………………… இது நடக்கும்.

UFO sighting: ‘Strange lights’ and ‘creepy stuff’ over the UK spark an alien UFO frenzy

UFO sightings and reports peaked last week when a mysterious chain of moving lights cut across the night skies over parts of the UK, prompting some to speculate aliens had finally visited Earth.

By SEBASTIAN KETTLEY

PUBLISHED: 15:59, Tue, Dec 31, 2019 | UPDATED: 15:59, Tue, Dec 31, 2019

The UFOs or unidentified flying objects were seen over Wales and England earlier last week. Eyewitness accounts shared on social media reported a train of bright lights moving across the starlit sky.

வேல்ஸ், இங்கிலாந்து பிரதேசங்களுக்கு மேல் பறக்கும் தட்டுகள் சென்றதாக ஒரு செய்தி வெளியானது. இப்படி வாரம்தோறும்  செய்தி வருவதால் உண்மை எது, பொய் எது என்றே தெரிவித்தில்லை. கடந்த ஒரு வாரத்தில் லண்டன் பத்திரிகைகள் வெளியிட்ட செய்திகளை மட்டும் காட்டினேன்.

UFO-  UNIDENTIFIED  FLYING OBJECTS.

 உலக நாடுகள் தபால் தலைகளிலும் பறக்கும் தட்டுப் படங்களைப்  போட்டு மக்களின் ஆர்வத்தைத் தக்கவைக்கின்றன.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: