உலகில் பெரிய பணக்காரர்கள் (Post No.7435)

உலகில் பெரிய பணக்காரர்கள் (Post No.7435)

Written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 8 JANUARY 2020

Post No.7435

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

பழைய பட்டியல் 1992ல் நான் தினமணிக்கு எழுதிய செய்தி.

புதிய பட்டியல் இதோ –

RankNameWorthRise/FallSource of wealth
2019 (2018)
1 (2)Sri and Gopi Hinduja and family£22bn£1.356bnIndustry and Finance
2 (4)David and Simon Reuben£18.664bn£3.568bnProperty and Internet
3 (1)Sir Jim Ratcliffe£18.15bn£2.9bnChemicals
4 (3)Sir Len Blavatnik£14.37bn£889mInvestment, Music and Media
5 (12)Sir James Dyson and family£12.6bn£3.1bnHousehold goods and Technology
6 (7)Kirsten and Jorn Rausing£12.256bn£1.408bnInheritance and Investment
7 (6)Charlene de Carvalho-Heineken and Michel de Carvalho£12bn£900mInheritance, Brewing and Banking
8 (8)Alisher Usmanov£11.339bn£783mMining and Investment
9 (13=)Roman Abramovich£11.221bn£1.888bnOil and Industry
10Mikhail Fridman£10.9bnNew entryIndustry
11 (5)Lakshmi Mittal and family£10.669bn£3.998bnSteel
12 (74)Anil Agarwal£10.57bn£8.72bnMining
13 (9)Guy, George and Galen Jr Weston and family£10.5bn£450mRetailing
14 (10)The Duke of Westminster and the Grosvenor family£10.1bn£136mProperty
15 (11)Ernesto and Kirsty Bertarelli£9.711bn£52mPharmaceuticals
16 (13=)Hans Rausing and family£9.606bn£273mPackaging
17 (15)Sir David and Sir Frederick Barclay£8bn£600mProperty, Media and Internet retailing
18 (19)John Fredriksen and family£7.543bn£840mShipping and Oil services
19 (21)Denise, John and Peter Coates£6.856bn£1.102bnGambling
20 (20)Earl Cadogan and family£6.85bn£150mProperty
Lakshmi mittal
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: