எண் 16-ன் மஹிமை – பதினாறும் பெற்றுப் பெருவாழ்வு வாழ்க! (Post No.7438)

Compiled by London swaminathan

Post No.7438

Date uploaded in London – 9 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for non-commercial use; thanks

Abhirami bhattar

முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட முழு ‘தான’ விவரங்களையும் தமிழ் என்சைக்ளோபீடியாவான அபிதான சிந்தாமணியில் சிங்கார வேலு முதலியார் கொடுத்துள்ளார்.

xxx

இன்னும் ஒரு விளக்கம்

OLD   ARTICLES

16 வகை தானம் (Post No.7957) | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com › 2019/12/18 › 16-வகை-…

  1.  

18 Dec 2019 – … posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000. TAGS – மூல வர்மன் , கல்வெட்டு, 16 வகை தானம்தானங்கள்.

16 வகை கடற்காற்று | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com › tag › 16-வகை-கடற்…

  1.  

31 May 2018 – பதினாறு வகைக் காற்றுகளுக்கு தனிதனி ஸம்ஸ்க்ருதப் … அவனிடமுள்ள கொஞ்ச நஞ்சத்தையும் தானம் செய் வேண்டும் என்றனர்.

Abhirami

Xxxxx subham xxxxxxx

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: