ஜெம்மாலஜி Gemmology பத்திரிகையில் வைரக் கட்டுரைகள் (Post No.7455)

ஜெம்மாலஜி Gemmology  பத்திரிகையில் வைரக் கட்டுரைகள் (Post No.7455)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7455

Date uploaded in London – 14 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

1999ல் சென்னையில் எனது சகோதரர் வி.எஸ். மீனாட்சிசுந்தர், நவரத்தினம் முதலிய ரத்தினக்கற்கள் பற்றி ஒரு மாத இதழ் துவக்கினார். நான் அதில் மாதம்தோறும் ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் இதோ ஒரு வைரக் கட்டுரை :-

கட்டுரைத் தலைப்பு கோஹினுர் வைரம்

கட்டுரை வெளியான தேதி – பிப்ரவரி 1999

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: