கிரேக்கர்கள் இந்துக்களே! நப்பின்னை கதை!!(Post No.7468)

IMAGES OF PENELOPE

RESEARCH ARTICLE WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7468

Date uploaded in London – 18 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

வலிமைமிக்க கம்பணன், கிராடர்களின் அரசன் சுமனஸ் , சாணுரன் , யவனர்கள் அதிபதி , தேவவிரதன், போஜன், tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

இந்த ஸ்லோகங்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த வான் பூட்டினன் , யவனர்களை கிரேக்கர் (Greeks) என்றே மொழிபெயர்த்துள்ளார் .

இதையெல்லாம் விட பெரிய சான்றுகள் தமிழ் இலக்கிய, மற்றும் வேத கால கதைகளாகும் . சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் சதுக்க பூதம் , ரிக் வேதத்தில் வரும் சரமா நாய்க் கதை ஆகியன கிரேக்க புராணக் கதைகளில் இருப்பதை முன்னரே எழுதிவிட்டேன்.

நப்பின்னை கதை

இப்போது நப்பின்னை கதையை விரிவாகக் காண்போம். 2012-ல் நான் எழுதிய கட்டுரையில் நப்பின்னை என்ற சொல் 

பெனாலப்பி (Penolope) என்ற கிரேக்கப் பெண்ணின்

amilandvedas.com › 2012/04/08 › கிரேக்க…

கிரேக்க – தமிழ் மொழி தொடர்பு | Tamil …

1.      

8 Apr 2012 – தமிழில் கிடைக்கும் மிகவும் பழைய நூல் தொல்காப்பியம். அது கி. … அதனால்தான் நீர் என்ற சொல் கூட ரிக் வேதத்திலும் கிரேக்க …

tamilandvedas.com › tag › தமிழில்-இரு…

தமிழில் இருந்து ஆங்கிலம் | Tamil and …

1.      

27 Feb 2018 – Posts about தமிழில் இருந்து ஆங்கிலம் written by Tamil and Vedas. … தமிழில் இருந்து ஆங்கிலமும் உலக மொழிகளும் தோன்றினவா? … கிரேக்க மொழியில் பழைய (PALEO) தொலை (TELE) ஓடு (ODOMETER) கை (CHI), நீர் (NEREIDS=WATER … ஸம்ஸ்க்ருத மூலம் இல்லாத ஆங்கில ச் சொற்களில் தமிழ் மூலமிருப்பதை …

tamilandvedas.com › tag › ரிக்வேதம்

ரிக்வேதம் | Tamil and Vedas

1.      

2.      

இந்தப் பெருமைமிக்க நூலில் நிறைய தமிழ் சொற்கள் இருக்கின்றன. … (பஹு என்பது தமிழில் வெகு என்று மாறும் (ப=வ) … இவர் பெயரே புதிரானது– நீண்ட இருள்; உலகப் புகழ் பெற்ற கிரேக்க …

tamilandvedas.com › tag › யவனர்கள்-யா…

யவனர்கள் யார் | Tamil and Vedas

1.      

1 Aug 2014 – யவனர் என்ற ஸம்ஸ்கிருதச் சொல் ‘ஐயோனியன்’ என்ற கிரேக்க சொல்லில் இருந்து வந்தது. தமிழில் ய, ச என்ற எழுத்துகளோடு எந்த …

You’ve visited this page 2 times. Last visit: 28/12/17

tamilandvedas.com › 2013/08/12 › தமிழில்…

தமிழில் பூதம்! பேய்!! பிசாசு!!! | Tamil …

1.      

2.      

12 Aug 2013 – சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் பூதம், பேய், பிசாசுகள் பற்றி … கிரேக்க நாட்டு தத்துவ ஞானி சாக்ரடீஸ் கூட, மரண தண்டணை நிறை … Tamil and Vedas … Ghost , Ghoul என்ற ஆங்கிலச் சொற்கள் தமிழ் சொற்களுக்கு மிகவும் நெருங்கியவை. கூளி= …

tamilandvedas.com › 2012/05/07 › கிரேக்க…

கிரேக்க மொழியில் தமிழ் சொற்கள் …

1.      

2.      

7 May 2012 – மேலும் சில தமிழ்கிரேக்க சொற்கள் ஒற்றுமை … நாகர் இனத்தவருக்கு தமிழில் ஓவியர், அருவாளர், நாகர் என்று பல பெயர்கள் உள்ளன.

tamilandvedas.com › tag › சம்ஸ்கிருத-…

சம்ஸ்கிருத அதிசயங்கள் | Tamil and Vedas

1.      

19 Dec 2014 – தமிழில் பல எழுத்துக்களுக்கு தேவையே இல்லை என்பதை வேறு … கிரேக்க நாட்டின் முதல் காவியமான – ஹோமர் எழுதிய … “சம்ஸ்கிருதத்தில் 800 வேர்ச் சொற்கள் இருக்கின்றன.

tamilandvedas.com › 2014/06/04 › சங்கத்-த…

ரிக் வேத நாய் | Tamil and Vedas

1.      

25 Jun 2015 – Research paper No 1953. Written by London swaminathan. Date: 25 June 2015. Uploaded in London at காலை 9-50. ரிக்வேதத்தில் (10-108) சரமா என்ற நாயின் கதை பத்தாவது …

tamilandvedas.com › tag › நாய்-கல்லறை

நாய் கல்லறை | Tamil and Vedas

1.      

17 Feb 2017 – உலகின் மிகப் பழைய நூலான ரிக்வேதத்தில் சரமா என்ற நாயின் கதை உள்ளது. அதை கிரேக்கர்கள் ‘திருடி’ ஹெர்மிஸ் HERMES என்று …

சங்கத் தமிழில் ராமன், பலராமன் …

1.      

Translate this page

4 Jun 2014 – பலராமர், கிருஷ்ணர் காசு. இந்திய-கிரேக்க மன்னரால் 2200 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியிடப்பட்டது. Written by London Swaminathan Post No. 1083 ; Dated …

tamilandvedas.com › tag

ஔ | Tamil and Vedas

1.      

2.      

Translate this page

23 Dec 2014 – தமிழில் கிடைத்த நூல்களில் மிகவும் பழமையானது … ய, ர, ல ஆகிய எழுத்துக்களும் தமிழ் சொற்கள் துவங்கக் கூடாது என்பது விதி. … கிரேக்க மொழியானாலும் அராபிய மொழியானாலும் நம்மைத் தான் பின்பற்றுகின்றனர். வேத …

tamilandvedas.com › category › page

Tamil Literature | Tamil and Vedas | Page 60

1.      

8 Apr 2012 – தமிழில் கிடைக்கும் மிகவும் பழைய நூல் தொல்காப்பியம். அது கி. … அதனால்தான் நீர் என்ற சொல் கூட ரிக் வேதத்திலும் கிரேக்க …

–SUBHAM–
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: