ஆகாயத்தில் இருந்து வைரக்கற்கள் விழுவது உண்மையே! (Post No.7490)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7490

Date uploaded in London – 24 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

இது இத்தொடரில் வைரங்கள் பற்றிய பத்தாவது கட்டுரை.

வெளியான தேதி-   மார்ச் – ஏப்ரல் 2000, May- June 2000

பத்திரிக்கையின் பெயர்- ஜெம்மாலஜியும் ஜோதிடமும்

கட்டுரைத் தலைப்பு –  ஆகாயத்தில் இருந்து வைரக்கற்கள் விழுவது உண்மையே!

இதில் இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன.

1.வானத்தில் இருந்து விழும் விண்கற்களில் (METEORITES) வைரம் இருப்பது உண்மைதான்

2.இரண்டாவது கட்டுரையில் லண்டனில் உள்ள வைர வியாபார தலைமையகம் சி.எஸ்.ஓ. ( CSO) பற்றியது. இரண்டும் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதிய கட்டுரைகள்.

இன்று உலகில் எவ்வளவோ  மாறுதல்கள் நிகழ்கின்றன. ஆனால் வைரத்தின்  விலையோ, தங்கத்தின் விலையோ குறைந்ததாக வரலாறே இல்லை!

பொதுவாக வானத்தில் இருந்து பூமியில் விழும் கற்களுக்கு வெளிநாடுகளில் ஏக கிராக்கி. சென்ற ஆண்டு நியூ சைன்டிஸ்ட்  (NEW SCIENTIST) அறிவியல் பத்திரிகை நடத்தும் கண்காட்சிக்கு போயிருந்தேன்.முதல் கடையே விண்கற்களை விற்கும் கடைதான் . உள்ளே நுழைந்த ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் ஒருவர் இரண்டு குட்டிக்கற்களை 140 பவுனுக்கு (  £140-00) விலைக்கு வாங்கியது கண்டு வியந்தேன். வைரம் இல்லாத கற்களுக்கே இவ்வளவு விலை என்றால் வைரம் இருந்தால் எவ்வளவு மதிப்பு என்பதை நாமே ஊகிக்கலாம். நீங்களும் வயற்காடுகளில், அந்த இடத்துக்குச சம்பந்தமில்லாத மின்னும் கற்கள் கிடைத்தால் பத்திரப்படுத்துங்கள். அதன் விலை பற்றிய கேட்டலாக்குகள் (Catalogue) வெப்சைட்டில் உள்ளன. என்னிடம் பழைய கேட்டலாக் உள்ளது  .

tags வைரக் கற்கள், விண்கற்கள், ஆகாயம், சி.எஸ் ஓ , தலைமையகம் , வானம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: