ரஷ்ய ராக்கெட்டுகள் ஏலம் (Post No.7511)

ரஷ்ய ராக்கெட்டுகள் ஏலம் (Post No.5711)

WRITTEN  BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7511

Date uploaded in London – 29 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

மே 24, 1992 தினமணியில் நான் எழுதிய கட்டுரைகள்:–

ரஷ்ய ராக்கெட்டுகள் ஏலம்

எல்விஸ் பிரெஸ்லி தபால் தலை

டைட்டானிக் கப்பல் விபத்து விசாரணை

எக்ஸ்டசி உயிர்கொல்லி மருந்து

இதில் ‘ரஷ்ய ராக்கெட்டுகள் ஏலம்’

பற்றிய செய்தியைக் காண்போம்–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: