உலகின் மாபெரும் அறிவாளி மன்னன் போஜராஜன்! (Post No.7524)

ச.நாகராஜன்

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No.7524

Date uploaded in London – – 2 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளையும் எடுத்துக் கொண்டு ஆங்காங்கு பல நாடுகளையும் ஆண்ட மன்னர்களில் அறிவாளிகளாக இருந்த மன்னர்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் உயர்ந்த அறிவாளியாகவும் பல்வேறு துறைகளில் பல நூல்களை இயற்றிய அறிவாளியாகவும் மிளிரும் மன்னன் பாரதத்தைச் சேர்ந்த போஜ மஹாராஜனே! ( அரசாண்ட காலம் :கி.பி. 1010-1055)

போஜனின் பெயரால் வழங்கப்படும் நகரின் பெயர் போபால்.

போஜன் 84 நூல்களை இயற்றியதாகப் பலவேறு நூல்களின் அடிப்படையில் அறிகிறோம்.

இன்னும் சிலர் அவன் 104 நூல்களை இயற்றியதாகவும் 104 ஆலயங்களை அமைத்ததாகவும் கூறுகின்றனர்.

போஜன் சிறந்த சிவ பக்தன்.

வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் ஒவ்வொரு நாளையும் நன்கு அனுபவித்தவன்.

பெருத்த நீதிமான். ஏழைகளின் பால் இரக்கம் கொண்டவன்.

சிறந்த கவிஞன். பல் துறை நிபுணன். எப்போதும் அவனைச் சுற்றிப் பெரும் கவிஞர் கூட்டம் ஒன்று இருந்து கொண்டே இருக்கும்.

ஏராளமான நுட்பமான கேள்விகளை அவர்களிடம் அவன் கேட்டுக் கொண்டே இருப்பான்.

அவர்களில் தலை சிறந்த கவிஞனாக மிளிர்ந்த காளிதாஸன் மன்னனின் மனதில் ஊடுருவி இருக்கும் ரகசியத்தை அறிந்து பளீர் பளீரென்று கவிதையாலேயே பதில் கொடுப்பான்.

போஜனையும் காளிதாஸனையும் இணைத்து பாரதத்தில் உலவி வரும் சம்பவங்கள் ஏராளம்; கதைகள் ஏராளம்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக போஜனைப் பற்றிய முழு வரலாறு எழுதப்படவில்லை.

ஆங்காங்கே சிதறிக் கிடக்கும் நூல்களில் உள்ள சம்பவங்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன.

அவனது 84 நூல்களில் இன்று கிடைத்திருப்பவை சொற்பமே. ஒரு வேளை முனைப்புடன் ஆராய்ந்தால் (4 லட்சம் சம்ஸ்கிருத சுவடிகள் திறந்து கூடப் பார்க்கப்படவில்லை என்பதை நினைத்துப் பார்த்தால்) அவனது நூல்கள் பல கிடைக்கக் கூடும்.

அவனது நூல்களின் பட்டியலை ஒருவாறாக இன்றைய நிலையில் தொகுத்துப் பார்த்தால் வருவது கீழ்க்கண்ட நூல்கள்:

வானவியல் மற்றும் ஜோதிடம்

ராஜமார்த்தாண்டா

ராஜம்ருகங்கா

இட்வஜ்ஜனவல்லபா (ப்ரஸ்ன ஞானம்)

ஆதித்ய பிரதாப சித்தாந்தா

மருத்துவம்

ஆயுர்வேத சாரஸ்வம்

விஸ்ராந்தவித்யா விநோதம்

சாலைஹோத்ரம் (விலங்கிய கையேடு)

சில்ப சாஸ்திரம்

சமராங்கதஹன சூத்ரதாரா

இலக்கணம்

சப்தானு ஞானம்

தத்துவம்

ராஜமார்த்தாண்டம் (வேதாந்தம்)

பதஞ்சலி யோக சூத்ரம்

தத்வ ப்ரகாசம் (சைவம்)

சித்தாந்த சங்க்ரஹம்

சிவதத்வ ரத்ன காலிகா

யுக்தி கல்பதரு

பரம சாஸ்த்ரம்

வியவஹார சமுச்சயம்

சாருசர்யா

அர்த்த சாஸ்திரம்

அய்ஜக்ய நீதி (தண்ட நீதி) மற்றும் புத்ரமார்த்தாண்டம்

அலங்காரம்

சரஸ்வதி கண்டாபரணம்

ச்ருங்கார ப்ரகாஸம்

கவிதை மற்றும் உரைநடை

ரத்னாயன சம்பு

வித்யாமோத காவ்யம்

இரு பிராக்ருத நூல்கள் (சமீப காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை)

மஹா காளி விஜயம் (ஸ்தோத்ர நூல்)

ச்ருங்கார மஞ்சரி (உரைநடையில் கதைகள்)

சுபாஷித ப்ரபந்தம்

அகராதி

நாமமாலிகா

மேலே கண்டவை அனைத்தும் பிரபாவ சரித்ரம் என்ற (1450ஆம் ஆண்டு) நூலில் தரப்பட்டவையாகும்.

வழக்கம் போல ஆங்கில “அறிஞர்களால்” முட்டாள்தனமாக வைக்கப்படும் ஒரு வாதம் – இவ்வளவு நூல்களையும் ஒரே மன்னன் எழுதி இருக்க முடியுமா? என்பது தான்!

உடனேயே இவர்களின் முடிவு “முடியாது” என்பது தான்.

பல்வேறு அறிஞர்களை எழுத வைத்துத் தன் பெயரைப் போட்டுக் கொண்டான் போஜன் என்று கூறி இவர்கள் சந்தோஷப்படுகின்றனர் – பாரத அறிஞன் ஒருவனை மட்டம் தட்டி, அதை அப்படியே காலம் காலமாகச் சொல்ல வித்திட்டு விட்டோமே என்பது இவர்களின் சந்தோஷம். ஆகவே தான் இவர்களின் பெயர்களைக் கூட இங்கே குறிப்பிடவில்லை. வெற்று விளம்பரத்தைத் தேடும் அறிஞர்களுக்கு நாம் ஏன் அதைத் தர வேண்டும்.

இன்றைய உலகை எடுத்துக் கொண்டால் பல அறிஞர்கள் ஏராளமான நூல்களை எழுதிதைப் பார்க்கிறோம்; எழுத்தாளர்கள் பல நாவல்களை எழுதியதைப் பார்க்கிறோம்.

அவர்களை எல்லாம் ஏன் இந்த அறிஞர்கள் மட்டம் தட்டவில்லை? சந்தேகப்படவில்லை?!

காரணம் போஜன் ஒரு பாரத தேசத்து மாமன்னன்; பேரறிஞன் – அவனை அப்படி ஒப்புக் கொள்ளாமல் மட்டம் தட்ட வேண்டும்; அவ்வளவு தான்!

•   I. Astronomy and Astrology   (1) Rajamarttanda   (2) Rajamrganka   (3) Yidvajjanavallabha (pra§najnana)   (4) Adityapratapasiddbanta   II. Medicine   (5) Ayurveda Sarvasvam   (6) Visrantavidyavinoda   (7) Salihotra (a Veterinary Manual)     III. Silpaidstra   (8) SamaranganaSutradbara   IV. Grammar     (9) Sabdanu6a3anam   V. Philosophy   (10) Rajamarttanda (Vedanta)   (11) „ (acorn, on Patanjali’s Yoga Sutras)   (12) Tatvaprakasa (Saivaism).   (13) Siddhantasangraha, „   ( 14 ) Sivatatvaratna Kalika „   (15) Yukti Kalpataru „   VI. Pharma Sastra   (16) Vyavabarasamuccaya.   (17) Carucarya.   VII. Arthasaitra   (18) Caijakyaniti (Dandaniti) and Putramartanda.   VIII. Alankdra   (19) Sarasvati Kantbabharana   (20) jSrngaraprakasa.   IX. Poetry and Prose.   (21) Ratnayana campu.   (22) Vidyavmodakavyam.   (23, 24) Two Prakrt poems (lately discovered at  Dbar).   (25) Mabakalivijayam (a stotra)   (26) Srngaramanjari (prose tales)   (27) Subbasitaprabandha.   X. Lexicography   (28) Namamalika. A list in the Prabhavaka Garitra (c. 1450 A. D.)

*

போஜன் எழுதிய நூல்களாக விக்கிபீடியா தரும் பட்டியல் இது:

According to Ajada, who wrote a commentary titled Padaka-prakasha on Sarasvati-Kanthabharana, Bhoja wrote 84 books. The surviving works attributed to Bhoja include the following Sanskrit-language texts (IAST titles in bracket)

 • Bhujabala-bhima (Bhujabalabhīma), a work on astrology
 • Champu-Ramayana or Bhoja-Champu (Campūrāmāyaṇa), a re-telling of the Ramayana in mixture of prose and poetry, which characterises the champu genre. The first five kandas (chapters) are attributed to Bhoja. The sixth and seventh chapters were completed by Lakshmana and Venkatadhvarin respectively.
 • Charucharya (Cārucārya), a treatise on personal hygiene
 • Govinda-vilasa, poem
 • Nama-Malika, a compiled treatise on lexicography
 • Raja-Martaṅda (Rājamārtanḍa) or Patanjali-Yogasutra-Bhashya, a major commentary on the Yoga Sutras of Patanjali; includes an explanation of various forms of meditations
 • Raja-Mriganka-Karana (Rājamrigankakaraṅa), a treatise on chemistry, especially dealing with the extraction of metals from ores, and production of various drugs.
 • Samarangana-Sutradhara (Samarāṇgaṇasūtradhāra), a treatise on architecture and iconography. It details construction of buildings, forts, temples, idols of deities and mechanical devices including a so-called flying machine or glider.
 • Sarasvati-Kanthabharana (Sarasvatīkaṇṭhabharaṇa), a treatise on Sanskrit grammar for poetic and rhetorical compositions. Most of it is a compilation of works by other writers. Some of the poetic examples provided by him in this work are still appreciated as the highest cream of Sanskrit poetry.
 • Shalihotra (Śālihotra), a book on horses, their diseases and the remedies
 • Shringara-Prakasha (Śṛṅgāraprakāśa), treatise on poetics and dramaturgy
 • Sringara-Manjari-Katha (Śṛṅgāramanjarīkathā), a poem composed in akhyayika form
 • Tattva-Prakasha (Tattvaprākaśa), a treatise on Shaivite philosophy. It provides a synthesis of the voluminous literature of the siddhanta tantras
 • Vidvajjana-Vallabha, treatise on astronomy
 • Vyavahara-Manjari (Vyavahāramanjarī), a work on dharmaśāstra or Hindu law
 • Yukti-Kalpataru, a work dealing with several topics including statecraft, politics, city-building, jewel-testing, characteristics of books, ship-building etc.

The Prakrit language poems Kodanda-Kavya and Kurma-Sataka are also attributed to Bhoja.[79] The Kodanda-Kavya (Kodaṅḍakāvya) was found inscribed on stone slab fragments at Mandu.[80] The Kurma-Sataka (Avanikūrmaśataka), which praises the Kurma (tortoise) incarnation of Vishnu, was found inscribed at the Bhoj Shala in Dhar.[81]

Sangitaraja, attributed to Kalasena or Kumbha, names Bhoja as an authority on music, which suggests that Bhoja also compiled or wrote a work on musi

***

போஜனின் வாழ்க்கையில் நடந்த சுவையான சம்பவங்கள் சிலவற்றை அடுத்துப் பார்ப்போம். 

(தொடரும்)

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: