22 பிரதம மந்திரிகளைக் கண்டவர் (Post No.7571)

22 பிரதம மந்திரிகளைக் கண்டவர் (Post No.7571)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7571

Date uploaded in London – 13 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

பிரிட்டனில் 22 பிரதமர்களின்  ஆட் சியைக் கண்ட பெண்மணி சார்லோட் ஹ்யுஜஸ் .

அவரைப் பற்றி நான் எழுதிய செய்தி 13-9-1992ல் தினமணி கதிரில் வெளியானது. இணைப்பில் படியுங்கள். பைபிளின் பழைய ஏற்பாட்டிலுள்ள பத்து கட்டளைகளை பின்பற்றியதே நீண்ட ஆயுளின் ரகசியம்  என்கிறார் .  பத்து கட்டளைகளில் பெரும்பாலானவை பைபிளில் வருவதற்கு முன்பாகவே வேத கால நூல்களில் உள்ளவைதான்.

அவர்  1993ஆம்  ஆண்டில் இறந்தார்.அதாவது தினமணி கதிர் செய்தி வந்த ஆறே மாதங்களில் 1993 மார் ச் 17ம் தேதி இறந்தார். வெப்சைட் செய்தி ஒன்றில் அவர் தேநீர் அருந்தியதே நீண்ட ஆயுளின் ரஹஸ்யம் என்றும்  காணப்படுகிறது.

Charlotte Marion Hughes (née Milburn; 1 August 1877 – 17 March 1993) is the longest-lived person ever documented in England and the United Kingdom overall, at 115 years 228 days. She is 220 days older than Annie Jennings, the next oldest British supercentenarian. She is among the 25 oldest people overall and was the 4th verified supercentenarian to turn 115. She drank tea and said it has helped with her longevity.

tags – 22 பிரதமர்கள் , சார்லோட் ஹ்யுஜஸ் , நீண்ட ஆயுள் , ரகசியம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: