தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 2422020 (Post 7613)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7613

Date uploaded in London – 24 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.#

ACROSS

1.- (நாலு எழுத்துக்கள் ) 27 நட்சத்திரங்களில் முதலாவது.

4 – (5) கிரகங்களின் ‘ரிவர்ஸ் கியர்’

5- (2) மலேரியாவின் நண்பன் / வலமிருந்து இடம் செல்க

6.- (3) வாசலில் தொங்கும்; வரவேற்கும்;சுப சகுனம்

8- (5) ரயில் வண்டிப் பூச்சி ; கடித்தால் தடிப்பு

10- (3)இரவின் மறுபக்கம் / வலமிருந்து இடம் செல்க

DOWN

1. (6)ஆந்தை வீட்டுக்கு காகம் தீ வைத்ததைப் பார்த்து தன எதிரிகளுக்கு தீ வைத்தவன்

2. (4)கௌரவர் சபையில் உள்ள நீதிமான்; கண்ணனின் நண்பன்

3.- (7) சுண்டலுக்கு ஏற்றது ;பீன்ஸ், அவரை குடும்ப தாவரம்

7.- (3)கையில் பத்து, காலில் பத்து

– (3) ஆயுள், ஆரோக்கியம், தானம், தான்யம் குறைந்தால் வருவது / கீழிருந்து மேலே செல்க

10 (4)- தீ பாவளி  வந்தால் ‘டாம் டும் டம்’ சத்தம் போடும்./ கீழிருந்து மேலே செல்க

ANSWERS

1.அசுவினி , 4.வக்ரதிசை, 5.கொசு, 6.மாவிலை, 8.மரவட்டை , 10.பகல்

1.அசுவத்தாமா, 2.விதுரர், 3.மொச்சைக் கொட்டை, 7.விரல், 9.கவலை,10.பட்டாசு

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: