தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 2622020 (Post No.7623)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7623

Date uploaded in London – 26 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ACROSS

1. (8 எழுத்துக்கள்)- சாம்பார் பொடி , ரசப்பொடி தயாரிக்கத் தேவையானது

6. (4) இது பற்றி காதலி கூட சந்தேகப்படுவதாக வள்ளுவர் பாடுகிறார் ;சில பேர் இதைக்கேட்டால்  சகுனம் சரியில்லை என்பர்.

7.– (2 ) ராவணனின் எதிரி

8. – (7) கச்சிய ப்ப சிவாச்சாரியார் செய்தது ;

10. – (8 )இது எப்போது வரும் என்று காவிரி டெல்ட்டா பாசன விவசாயிகள் காத்திருப்பர்

Xxxx

DOWN

1. –(7) சுண்டலுக்கு ஏற்ற பயறுவகை

2. – (6 )புத்த மதத்தினரின் வேத நூல் 

3. (3) – கோட்டையைக் காக்கும் ;

4. – (4) வானம், ஆகாயம்

5. – (6) இனிக்கும் மாதம்; அத்தோடு இனிக்கச் செய்யும் உணவு

7. (6) கயிலையை தூக்கியவனும் அவன் கை வாத்தியமும்

9. (4) பிறந்தது கபிலவஸ்து; இறந்தது குஸி நகரம்

Answers

1.கொ த்தமல்லி விதை ;6.தும்மல்;7. ராம்;8.கந்தபுராணம்;10.மேட்டூர் அணை நீர்

xxxx

1.கொத்துக்கடலை;2.தம்மபதம்;3.மதில் ;4.விசும்பு;5.தைப்பொங்கல்;7.ராவணன் வீணை;9.புத்தர்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: