தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 232020 (Post No.7643)

Written by London Swaminathan

Post No.7643

Date uploaded in London – 2 March 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

கடவுளர் கைகளில் உள்ள ஆயுதங்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்

குறுக்கே

1. – இந்திரனின் ஆயுதம் (6 எழுத்து)

2. – விஷ்ணுவின் வில் (5)

4. – விஷ்ணுவின் சக்கரம் (5)

6. – அர்ஜுனனின் வில் (5)

7. – முருகனின் ஆயுதம் (2)

8. – சிவனின்/காளியின் ஆயுதம் (5) (இடப்புறம் செல்க)

கீழே

3. – ராமனின் வில் (6 எழுத்து)

5. (மேலே செல்க) – (4) சிவனின் வில்

9. (மேலே செல்க) – (6) கண பதியின் ஆயுதம்

subham

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: