மகளிர் சிறப்பு குறுக்கெழுத்துப் போட்டி832020 (Post No.7668)

Written  by  LONDON SWAMINATHAN

Post No.7668

Date uploaded in London – 8 March 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ACROSS

4. – (3) கண்ணகிக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த ஆயர்குலப் பெண்

7. (2)- சங்க காலத்தில் புகழ்பெற்ற பெண் புலவர்

8. (R to L)- (4) வலமிருந்து இடம் செல்க/  ராஜராஜ சோழனின் தமக்கை

14. – (5) அப்பர் பெருமானின் சகோதரி

DOWN

1– (4)- சிலப்பதிகார கதாநாயகி

2. சிலப்பதிகார ஆடல் அழகி

3. – பாரிமகளிரில் ஒருத்தி

5.– (8) கோவலனுக்கு வழித்துணையாக வந்த சமண மத பெண் துறவி

6. – (5)- சிலப்பதிகாரத்துடன் வந்த இரட்டைக் காப்பியம் இந்தப் பெண்மனியின் பெயர் கொண்டது

9. – (5 )காவிரியில் விழுந்த ஆட்டநத்தியைத் தொடர்ந்து சென்ற கரிகால் சோழன் மகள்

10. – (5)காரைக்கால் அம்மையார் ஆனவர்

11., go up — (4) கீழிருந்து மேலே செல்க/பாரி மகளிரில்  மற்றவர்

12. go up – (2) -கீழிருந்து மேலே செல்க/ சிலப்பதிகார ஆயர்குலப் பெண் /ஆர்யை என்பதன் தமிழ் வடிவம்

—subham—-
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: