தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி542020 (Post No.7788)


WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7788

Date uploaded in London – 5 April 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1. –(6) — உலகிலேயே நீண்ட இதிஹாச நூல்

5. – (3) பலராமனின் மனைவியான ரேவதியின் தந்தை

6.. –  (4) தமிழ் போர் வீரர்கள்

7. – (8) மழை பொழிவதற்கு முன்னர் கருத்த நிறத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக வரும்.

10. — (3) – இனிப்பு, யாக குண்டம் (வலமிருந்து இடம் செல்க

11. – (4) புலி வம்சம்; ஆனால் உடலில் புள்ளிகள் இருக்கும்

12 – (4) சிவப்பு நிறம்; உடலில் ஓடும்

13. – (8) அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்தவனும் அவனுக்குப் பிறந்தவனும்

Xxxx

கீழே

1.  — (7)- தலையாலங்கானத்துச்  செருவென்ற நெடுஞ்செழியனைப் புகழ்ந்து மாங்குடிமருதன் நூல்.

2. — (4) — பாம்பு

3. – யுதிஷ்டிரன்; புறநாநூற்றில் கோதமனாரால் பாடப்பட்டவன்

4. — (5) வானுல கவாசிகள் ; அசுரர்களின் எதிரி

8. –  (2) எருமை; நெற்களம், வெந்தயம்

9. – லாக்கரைத் திறந்தால் கரன்சி நோட்டுகள் இப்படி இருக்கும்.

14. – சுதந்திரப்  போராட்ட வீரர்கள் ராட்டையில் நூற்று அ ணிந்த வெள்ளைத் துணி / கீழிருந்து மேலே செல்க

—subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: